Välkommen till början till förändring
Vill du hitta din inre kraft?


  • Har du kört fast i livet och vill ta dig loss igen?
  • Är du inne på fel väg och vill byta riktning?
  • Befinner du dig i en stressfull situation och vill hitta vägen ur?
  • Vill du börja leva istället för överleva?
  • Är du redo för att skapa ett liv som styrs av dig?
  • Behöver du få nya perspektiv på livet eller vill du fördjupa dig?

Vägledande samtal för dig som vill skapa din egen framtid


Genom vägledande samtal och övningar hjälper jag dig att komma fram till nya insikter och alternativa perspektiv på erfarenheter, relationer, händelser och situationer som hjälper dig att hitta (tillbaka) till din inre kraft och få kontakt med dig själv på ett djupare plan.

Du kommer att lära dig hur du kan hantera och släppa sådant som drar ner eller bromsar dig och strategier för hur du kan byta perspektiv på livet, för att känna mera balans, glädje, harmoni, styrka och tillit, oavsett vad livet bär i sitt sköte.

OBS: beroende på syftet kan aktiviteterna räknas som friskvård.