Konsten att prioritera dig själv

Upplever du att du ofta prioriterar andras krav, förväntningar och åsikter över dina egna drömmar, önskemål och ambitioner? Känner du att du många gånger åsidosätter dina egna behov för att vara andra till lags? Workshopen ’Konsten att prioritera dig själv’ hjälper dig  att lära dig att prioritera dig själv, så att du […]

Framtidsdrömmar

Allt som människan har skapat, har egentligen skapats två gånger; först som dröm, idé eller vision, och sedan som ett förverkligande av drömmen, idén eller visionen. Detta gäller fysiska saker, men även musik, konst, kultur, traditioner, seder och bruk; hela vårt samhälle har kommit till för att människor hade drömmar […]