Framtidsdrömmar

Allt som människan har skapat, har egentligen skapats två gånger; först som dröm, idé eller vision, och sedan som ett förverkligande av drömmen, idén eller visionen. Detta gäller fysiska saker, men även musik, konst, kultur, traditioner, seder och bruk; hela vårt samhälle har kommit till för att människor hade drömmar […]