Allt som människan har skapat, har egentligen skapats två gånger; först som dröm, idé eller vision, och sedan som ett förverkligande av drömmen, idén eller visionen.

Detta gäller fysiska saker, men även musik, konst, kultur, traditioner, seder och bruk; hela vårt samhälle har kommit till för att människor hade drömmar om framtiden, trodde på dem och var beredda att ta de stegen som behövdes för att sätta igång förverkligandet.

Drömmar är alltså en viktig motor för att hjälpa samhället framåt, men även våra personliga liv; mycket som i dag är del av våra liv startade en gång i tiden som en framtidsdröm.

I workshopen ”Framtidsdrömmar” hjälper jag dig att ta fram din(a) framtidsdröm(mar). Vi kommer dessutom att göra om den/dem till konkreta framtidsmål och skapa en planering som hjälper dig att förverkliga dem.