Priser & Bokning
Vägledning erbjuds i olika former, helt beroende av dina specifika behov. Du kan välja individuella samtal, samtal i mindre grupper eller en workshop. Är du osäker på vad som passar bäst för just din situation? Hör bara av dig, så hjälper jag dig att hitta rätt lösning.


Vägledning


Enskilt samtal: 875 kr/timmen (vid köp av 5 samtal samtidigt blir totalpriset 4 000 kr)

Samtal i grupp upp till fem personer: 500 kr/timmen/person (minst 3 samtal under en period av tre månader)

Betalning sker på plats (Swish eller kontant) eller genom en faktura.


Workshops


Söndag den 17 oktober är det dags för en inspirerande retreat i samarbete med Yogastudion Hela Dej i Strängnäs. Men info kommer snart!


Bokning

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Boka tid