Priser & Bokning
Vägledning erbjuds i olika former, helt beroende av dina specifika behov. Du kan välja individuella samtal, samtal i mindre grupper eller en workshop. Är du osäker på vad som passar bäst för just din situation? Hör bara av dig, så hjälper jag dig att hitta rätt lösning.

OBS: På grund av den rådande situationen kommer jag tills vidare inte att hålla i fysiska workshops eller gruppsamtal. Mina workshops byggs just nu om till digitala varianter. Så snart en ny digital workshop finns tillgänglig, kommer länken att publiceras på denna hemsida.

Individuella samtal kan bokas som vanligt, så länge både du och jag är friska. Tvekar du i det minsta så kan vi även prata via Skype, Zoom, Google Meet eller telefon. Och om vädret tillåter det, kan vi även vara ute och samtala ute i naturen.


Vägledning


Enskilt samtal: 875 kr/timmen (vid köp av 5 samtal samtidigt blir totalpriset 4 000 kr)

Samtal i grupp upp till fem personer: 500 kr/timmen/person (minst 3 samtal under en period av tre månader)

Betalning sker på plats (kontant) eller genom en faktura.


Workshops


På grund av den rådande situationen kommer jag inte att hålla i fysiska workshops eller gruppsamtal framöver. Mina workshops bygger jag just nu om till digitala varianter. Så snart en ny digital workshop finns tillgänglig, kommer länken till den att publiceras på denna hemsida


Bokning

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Boka tid